Mã vạch là gì? Ứng dụng

Mã vạch là gì? Mã vạch là hình ảnh nhỏ của các dòng (vạch) và dấu cách được in và dán vào các sản phẩm. Mã này sử dụng một chuỗi các thanh và không gian dọc để biểu diễn các số và các ký hiệu khác. Quét mã vạch (barcodes) hoạt động thế nào? Đầu đọc … Đọc tiếpMã vạch là gì? Ứng dụng