Liên Hệ

Địa chỉ và thông tin liên lạc

Office :  H216D, K5, Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam.
Tel: 0274 3872406 Fax: 0274 3872405 HP: 0914175928

Mr Vinh: 0943805121, 0913988780.
Email: vinhancu@gmail.com

Ms Bach: 0912665120
Email: phan.thanhbach@yahoo.com.vn
Mr Binh: 01647207403
Email: nguyenthanhbinh733@gmail.com